Boxmalyuka

Uživatelská smlouva


Tento dokument „Uživatelská smlouva“ je nabídkou „Boxmalyuka“ (dále jen „Správa“) k uzavření smlouvy o následujících podmínkách smlouvy.

1. Obecná ustanovení Uživatelské smlouvy

1.1. V tomto dokumentu a vztazích Stran, které z něj vyplývají nebo s ním souvisejí, platí následující termíny a definice:

 • a) Platforma – software a hardware integrovaný s webovou stránkou administrace;
 • b) Uživatel je právně způsobilá fyzická osoba, která se připojila k této smlouvě ve vlastním zájmu nebo jedná jménem a v zájmu právnické osoby, kterou zastupuje.
 • c) Administrační stránka/stránka — internetové stránky umístěné v Boxmalyuka boxmalyuka.com a pod Boxmalyukaah.
 • d) Služba – sada služeb a licence poskytované Uživateli pomocí Platformy.
 • e) Smlouva je souhlas se všemi dodatky a změnami.
 • 1.2. Vaše používání služby jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě v rámci deklarované funkčnosti, včetně:

 • recenze materiálů zveřejněných na webu;
 • registraci a/nebo autorizaci na webu,
 • umístění nebo zobrazení jakýchkoli materiálů na Stránkách, mimo jiné včetně: textů, hypertextových odkazů, obrázků, zvukových a video souborů, informací a/nebo jiných informací,
 • vytváří smlouvu o podmínkách této smlouvy v souladu s ustanoveními článků 437 a 438 občanského zákoníku Ruské federace.

  1.3. Použitím kterékoli z výše uvedených možností pro používání Služby potvrzujete, že:

 • а) Než začnete službu používat, přečtěte si celé podmínky této smlouvy.
 • b) Přijímáte všechny podmínky této smlouvy v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek a omezení z vaší strany a zavazujete se je dodržovat nebo přestat používat Službu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy nebo nemáte právo na jejich základě uzavřít smlouvu, měli byste okamžitě ukončit veškeré používání Služby.
 • c) Smlouvu (zejména kteroukoli její část) může Správa změnit bez zvláštního upozornění. Nová verze Smlouvy vstupuje v platnost okamžikem, kdy je zveřejněna na Administračním webu nebo oznámena Uživateli jinou vhodnou formou, pokud nová verze Smlouvy nestanoví jinak.

 • 2. Všeobecné podmínky používání Služby

  2.1. Používání funkcí Služby je povoleno pouze poté, co Uživatel dokončí registraci a autorizaci na Stránkách v souladu s postupem stanoveným Administrací.

  2.2. Technické, organizační a obchodní podmínky používání Služby, včetně její funkčnosti, jsou uživatelům oznámeny samostatným umístěním na Stránkách nebo oznámením Uživatelům.

  2.3. Uživatelem zvolené přihlašovací jméno a heslo jsou nezbytné a dostatečné informace pro přístup Uživatele na Stránku. Uživatel nemá právo převádět své přihlašovací jméno a heslo na třetí osoby, je plně odpovědný za jejich uložení, způsob jejich uložení si volí samostatně.

  3. Omezení

  Souhlasem s podmínkami této smlouvy berete na vědomí a berete na vědomí, že:

  3.1. Na vztahy smluvních stran ohledně bezplatného poskytování Služby se nevztahují ustanovení právních předpisů o ochraně práv spotřebitele.

  3.2. Služba je poskytována pro použití pro informační a zábavní účely na základě „tak jak je“, v souvislosti s čímž nejsou uživatelům poskytovány žádné záruky, že služba splní všechny požadavky uživatele; služby budou poskytovány nepřetržitě, rychle, spolehlivě a bezchybně; výsledky, které lze pomocí Služby získat, budou přesné a spolehlivé; kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací a Obsahu získaného pomocí Služby bude splňovat očekávání Uživatele; všechny chyby v Obsahu a/nebo softwaru Služby budou opraveny.


  3.3. Vzhledem k tomu, že Služba je ve fázi neustálého doplňování a aktualizace nových funkcí, může se forma a povaha služeb čas od času změnit bez předchozího upozornění Uživatele. Držitel práv má právo dle vlastního uvážení ukončit (dočasně nebo trvale) poskytování Služeb (nebo jakýchkoli jednotlivých funkcí v rámci Služeb) všem uživatelům obecně nebo vám konkrétně, bez vašeho předchozího upozornění.

  3.4. Uživatel nemá samostatně ani se zapojením třetích osob právo:

 • kopírovat (reprodukovat) v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem zahrnuté ve Službě držitele práv počítačové programy a databáze, včetně jakýchkoli jejich prvků a obsahu, bez předchozího písemného povolení

  Tento dokument „Uživatelská smlouva“ je nabídkou „Boxmalyuka“ (dále jen „Správa“) k uzavření smlouvy o následujících podmínkách smlouvy.

  1. Obecná ustanovení Uživatelské smlouvy

  1.1. V tomto dokumentu a vztazích Stran, které z něj vyplývají nebo s ním souvisejí, platí následující termíny a definice:

 • a) Platforma – software a hardware integrovaný s webovou stránkou administrace;
 • b) Uživatel je právně způsobilá fyzická osoba, která se připojila k této smlouvě ve vlastním zájmu nebo jedná jménem a v zájmu právnické osoby, kterou zastupuje.
 • c) Administrační stránka/stránka — internetové stránky umístěné v Boxmalyuka boxmalyuka.com a pod Boxmalyukaah.
 • d) Služba – sada služeb a licence poskytované Uživateli pomocí Platformy.
 • e) Smlouva je souhlas se všemi dodatky a změnami.
 • 1.2. Vaše používání služby jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě v rámci deklarované funkčnosti, včetně:

 • recenze materiálů zveřejněných na webu;
 • registraci a/nebo autorizaci na webu,
 • umístění nebo zobrazení jakýchkoli materiálů na Stránkách, mimo jiné včetně: textů, hypertextových odkazů, obrázků, zvukových a video souborů, informací a/nebo jiných informací,
 • vytváří smlouvu o podmínkách této smlouvy v souladu s ustanoveními článků 437 a 438 občanského zákoníku Ruské federace.

  1.3. Použitím kterékoli z výše uvedených možností pro používání Služby potvrzujete, že:

 • а) Než začnete službu používat, přečtěte si celé podmínky této smlouvy.
 • b) Přijímáte všechny podmínky této smlouvy v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek a omezení z vaší strany a zavazujete se je dodržovat nebo přestat používat Službu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy nebo nemáte právo na jejich základě uzavřít smlouvu, měli byste okamžitě ukončit veškeré používání Služby.
 • c) Smlouvu (zejména kteroukoli její část) může Správa změnit bez zvláštního upozornění. Nová verze Smlouvy vstupuje v platnost okamžikem, kdy je zveřejněna na Administračním webu nebo oznámena Uživateli jinou vhodnou formou, pokud nová verze Smlouvy nestanoví jinak.

 • 2. Všeobecné podmínky používání Služby

  2.1. Používání funkcí Služby je povoleno pouze poté, co Uživatel dokončí registraci a autorizaci na Stránkách v souladu s postupem stanoveným Administrací.

  2.2. Technické, organizační a obchodní podmínky používání Služby, včetně její funkčnosti, jsou uživatelům oznámeny samostatným umístěním na Stránkách nebo oznámením Uživatelům.

  2.3. Uživatelem zvolené přihlašovací jméno a heslo jsou nezbytné a dostatečné informace pro přístup Uživatele na Stránku. Uživatel nemá právo převádět své přihlašovací jméno a heslo na třetí osoby, je plně odpovědný za jejich uložení, způsob jejich uložení si volí samostatně.

  3. Omezení

  Souhlasem s podmínkami této smlouvy berete na vědomí a berete na vědomí, že:

  3.1. Na vztahy smluvních stran ohledně bezplatného poskytování Služby se nevztahují ustanovení právních předpisů o ochraně práv spotřebitele.

  3.2. Služba je poskytována pro použití pro informační a zábavní účely na základě „tak jak je“, v souvislosti s čímž nejsou uživatelům poskytovány žádné záruky, že služba splní všechny požadavky uživatele; služby budou poskytovány nepřetržitě, rychle, spolehlivě a bezchybně; výsledky, které lze pomocí Služby získat, budou přesné a spolehlivé; kvalita jakéhokoli produktu, služby, informací a Obsahu získaného pomocí Služby bude splňovat očekávání Uživatele; všechny chyby v Obsahu a/nebo softwaru Služby budou opraveny.


  3.3. Vzhledem k tomu, že Služba je ve fázi neustálého doplňování a aktualizace nových funkcí, může se forma a povaha služeb čas od času změnit bez předchozího upozornění Uživatele. Držitel práv má právo dle vlastního uvážení ukončit (dočasně nebo trvale) poskytování Služeb (nebo jakýchkoli jednotlivých funkcí v rámci Služeb) všem uživatelům obecně nebo vám konkrétně, bez vašeho předchozího upozornění.

  3.4. Uživatel nemá samostatně ani se zapojením třetích osob právo:

 • kopírovat (reprodukovat) v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem zahrnuté ve Službě držitele práv počítačové programy a databáze, včetně jakýchkoli jejich prvků a obsahu, bez předchozího písemného povolení http://boxmalyuka.com.